Author: MDP

Život Franze Kafky s prof. Milanem Tvrdíkem

První akci po obohacujícím měsíci ramadánu jsme uspořádali ve středu 10. 4. 2024 společně s panem prof. Milanem Tvrdíkem z PedF UK. K blížícímu se výročí 100 let od úmrtí slavného spisovatele Franze Kafky jsme se životu Franze Kafky věnovali. Pan Tvrdík se tématu skvěle...

AKCE K S JAROSLAVEM ŠEBKEM

Tuto březnovou středu jsme věnovali historickému tématu - Akci K. Pozvání přijal náš vážený host pan Jaroslav Šebek z Historického ústavu AV ČR. Akce K byla dramatickým okamžikem v dějinách, kdy byly za komunistické éry v Československu násilně likvidovány kláštery a mužské katolické řády. Pan...

MOZAIKY ŽIVOTŮ S MONS. JANEM GRAUBNEREM

První únorovou středu jsme u nás v Mozaikách přivítali vzácného hosta, pana arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Ten přijal pozvání na akci z cyklu Mozaiky životů. Dialog vedl společně s paní Adrianou Stříbrnou a dozvědět jsme se tak mohli nejen informace o jeho nové knize, víře...

TRENDY DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ S PANEM ONDŘEJEM NEUMAJEREM

Prosincovou předvánoční akci jsme věnovali tématu vzdělávání a digitálnímu světu. V Mozaikách jsme měli tu čest přivítat pana Ondřeje Neumajera, který je lektorem, vysokoškolským pedagogem, publicistou a populizátorem účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Témata, o kterých jsme diskutovali nebyly jen trendy digitálního vzdělávání v...

OBJEVTE TAJEMSTVÍ DŽINISMU S JOSEFEM BARTOŠKEM

Poslední listopadové úterý jsme u nás přivítali našeho váženého a pravidelného hosta, tentokrát v roli přednášejícího, pana Josefa Bartoška z Husitské teologické fakulty. Ten si pro nás připravil poutavé povídání o džinismu. Představil nám jeho základní myšlenky i vývoj a zajímavé vyprávění doplnil i svými...

MOZAIKY ŽIVOTŮ S PANÍ ANNOU ŠABATOVOU

První listopadovou akcí jsme opět oprášili koncept Mozaiek životů, do kterého přijala pozvání paní Anna Šabatová. Dialog s paní Šabatovou skvěle vedla paní A. Stříbrná. Dozvěděli jsme se tak mnoho informací nejen z osobního života paní Šabatové, ale také jak prožívala dobu Charty 77, jaké...

POVÍDÁNÍ O ČESKÉM ROZHLASE S JANEM BUMBOU

Na poslední říjnovou akci přijal pozvání moderátor Českého rozhlasu pan Jan Bumba. Českému rozhlasu jsme také celé povídání věnovali. Pan Bumba vyprávěl o jeho dějinách, které doprovázely audio záznamy vysílání. Mimo jiné také hovořil o práci novináře a bravurně zodpovídal dotazy našeho publika.

MÍSTO, KTERÉ NEDÁ HISTORIKŮM SPÁT – GÖBEKLI TEPE

Druhou říjnovou akcí se stala velice poutavá přednáška o magickém místě na jihovýchodě Turecka. Göbekli Tepe je obrovské archeologické naleziště a je jedním z nejstarších dokladů neolitické architektury. Jeho stáří se datuje až do 10. tisíciletí př. n. l. Přednášky se skvěle zhostil pan Mgr....

PRAŽSKÉ JARO A SAMETOVÁ REVOLUCE

První akci nového akademického roku jsme věnovali historickému tématu - pražskému jaru a sametové revoluci v kontextu čs. emigrace a exilu. Přednášky se perfektně zhostil pan doc. Pavel Mücke z ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. 

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.