Author: admin

Tři největší nepřátelé: Ignorace, Chudoba, Nejednota

Tři největší nepřátelé: Ignorace, Chudoba, Nejednota Fethullah Gülen prohlásil, že tři největší nepřátelé společnosti jsou ignorace, chudoba a vnitřní rozkoly a navrhnul lidem, aby zvážili provádění některých praktických řešení.  Gülenova řešení cehalet Yok sayma je nejzávažnější sorunu. Lze s ní bojovat pomocí vzdělávání, jehož poskytování…

Vzdělání

Vzdělání se šíří světem. Proč vzdělání? O vzdělání bylo mnoho napsáno a řečeno. Zaměříme se na toto téma ze tří vzájemně spojených pohledů: psychologického, národně-sociálního a univerzálního. Jsme pod silným vlivem současného západního myšlení, které má po několik století bez pochyby navrch, zároveň ale obsahuje…

Tolerance

Jako národ prožíváme intenzivní žár uzdravení a obrození. Pokud nás vítr opozice nezbrzdí, nadcházející roky mohou být roky našeho návratu. Uzdravení a obrození však mohou probíhat různými způsoby. Bylo obtížné dosáhnout vzájemné shody v tom, jaké způsoby obnovy našeho intelektuálního a kulturního života minulých století mají…

Tolerance a velkorysost

Buď širý jako oceán a přijmi každou duši do svého nitra! Ať je tvou vírou živá, opatrovaná a nekončící láska k člověku, nenech žádné zraněné srdce upadnout v zapomnění! Tleskej dobrým za jejich dobro, oceňuj ty, jejichž srdce věří, a buď k nim laskavý. K…

Schopnost odpouštět

Lidé jsou bytostmi neobyčejných ctností i neobyčejných chyb. Dokud se na světě neobjevil první člověk, žádné jiné stvoření v sobě neneslo takový rozpor. Lidé mohou stejně dobře bít svými křídly o klenbu nebes, jako se stát stvůrami sestupujícími do propastí pekel. Je zbytečné mezi těmito…

Humanismus a láska

Láska není jen jedním z nejdiskutovanějších témat dneška, je také jedním z témat nejdůležitějších. Láska je růží naší víry, hájemství srdce, které nikdy nepomine. Bůh utkal vesmír jako krajku na stavu lásky, která je nejmagičtější melodií v lůně bytí. Nejsilnější pouto mezi lidmi, které vytváří…

Láska k lidstvu

Láska je elixír; člověk žije láskou, díky lásce je šťastný a činí šťastnými ostatní. Ve slovníku lidskosti je láska život; skrze lásku vnímáme jeden druhého. Všemocný Bůh nestvořil silnější pouto, než je láska, pouto, které váže jednoho člověka k druhému. Země je bez lásky, která…

Nezbytnost dialogu

Slovo “dialog” obsahuje dva kořeny: “dia” znamená “skrz”, “logos” mimojiné “slovo” nebo “význam”. Pro nás je toto slovo, užívané například také v hudbě nebo literatuře, důležité díky svému významu “rozprava a konverzace mezi jednotlivci nebo skupinami”. V dialogu jako by významy plynuly v oddělených řekách…

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.