Oznamení: Studentská soutěž “Čerstvé myšlenky”

 

Mozaiky Platform Dialog hledá novou generaci myslitelů a tvůrců myšlenek  v rámci mnohonárodnostního a kulturního dialogu.

Soutěž je určena všem studentům závěrečných ročníků bakalařského či magisterského studia, kteří studují na vysokých školách v České republice.Tato soutěž je příležitostí k představení Vašeho talentu a myšlenek před tsíci lidmi a získání 7500 KČ.

Informace o soutěži:

Soutěž si klade za cíl shromáždit akademiky, rozdílné kultury a talenty a stát se tak katalyzátorem inovací a dialogu. Domníváme se, že vědomosti a čerstvé myšlenky by neměly být pouze archivovány či ignorovány. Místo toho by měly být odhaleny a využity k prospěšným účelům.

Podmínky:

Určeno studentům vedeckých, ekonomických, společenskovědních, právních, historických a politických oborů

Rozsah: maximum 5 stran

Jazyk: čeština a angličtina

Uzávěrka: 30.1.2014

Poznámky:

Samy posoudíme, zda li předložená práce v odpovídá podmínkám soutěže. Nicméně neexistuje žádné omezení při psaní práce na zvolené téma.

Odevzdaná práce musí být poslána v PDF, nebo Word formátu na adresu akademie@platformdialog.cz nejpozději do 30.1.2014.

Můžete zaslat více než jednu práci, ale žádáme Vas, abyste posílali pouze Vaše nejlepší práce. Omlouváme se, že nebude schopni, vzhledem k očekávenému množství zaslaných prací, poskytnout individuální feedback.

Pokud neobdržíme práci na očekávené úrovní, cena nemusí být udělena.

S dalšími dotazy se můžete obrátit na emailovou adresu akademie@platformdialog.cz

Pro více inofmací navštivte naše stránky http://www.freshideas.cz/

Témata:

1. Dialog a interakce mezi vědou a společností

2. Manželství a rodinný život

3. Bohatství a chudoba

4. Multikulturní vzdělávání na školách

5. Budoucnost ženských práv a místo ženy v profesním životě

6. Budování udržitelných podmínek pro životní prostředí

7. Praha jako světová metropole

8. Vzhlídky Turecko-Evropskcýh vztahů

9. Mezikulturní dialog a dějiny v kontextu globalizace

Univerzity:

1. Anglo-American College

2. Karlova univerzita v Praze

3. České vysoké učení technické v Praze

4. Česká zemědělská univerzita v Praze

5. Metropolitní univerzita v Praze

6. Vysoká škola ekonimická v Praze

7. University of New York v Praze

8. Univerzita Jana Amose Komenského