Ve středu 16. března se konala jako součást cyklu Dialogue Talks panelová diskuse na téma Sexismus a násilí na ženách. Jako panelistky vystoupily Jitka Poláková , ředitelka organizace proFem, jež poskytuje sociálně právní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí, socioložka Marta Vohlídalová, která působí v Sociologickém ústavu AV ČR a ve svém výzkumu se zabývala  problematikou sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí . Poslední diskutující byla Michaela Svatošová z Gender Studies, která se zaměřuje na problematiku násilí v kyberprostoru.  Diskusi moderovala Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 %, nevládní organizace usilující o rovné zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Ve svých úvodních příspěvcích seznámili diskutující posluchače velmi podrobně s jednotlivými aspekty daného tématu.