U příležitosti každoročního připomínání svátku Ašure se v roce 2010 sdružení Mozaiky rozhodlo tuto tradici představit ostatním trošku jinak. Byl připraven třídenní program ve spolupráci s akademiky. Během tří dnů byly tradice vázané na tento svátek představeny třemi akademiky na třech různých fakultách. Pro návštěvníky byl tak zajištěn krátký seminář na téma související s tradicí.

Tento cyklus seminářů se uskutečnil ve dnech 16.-18. prosince 2010.

  • 16. 12. 2010

První den se docent Jan Marek se sešel s  asi 20 lidmi na Ústavu Blízkého Východu a Afriky na FF UK. Krátce si popovídali o dni, který se ten den připomíná, tj. den, kdy mučednickou smrtí u Kerbelá zemřel Hüseiyn. Poté následovala beseda o svátku proroka Noema, který si v jednotlivých muslimských zemích lidé připomínají rozdílně. Po skončení návštěvníci mohli ochutnat Noemův nákyp Ašure. Při odchodu si všichni bez rozdílu povídali s členy sdružení, což se ukázalo být velmi přínosným, protože došlo k výměně myšlenek a názorů.

  • 17.12. 2010

Druhý den se program uskutečnil na Evangelické teologické fakultě pod vedením docenta Pavla Hoška. Semináře o důležitosti svátku Ašure a jeho přínosu se zúčastnilo přibližně 15 lidí. Po přednášce a následném ochutnávání nákypu docent řekl, že příjemné vzpomínky na tento den v nás upevní potřebu se více scházet. Zdůraznil, že díky příležitostem, jako je tato snáze dojde k výměně nápadů a myšlenek mezi členy a příznivci sdružení a ostatními. Také nezapomněl zmínit, jak je činnost sdružení Mozaiky pro ČR důležitá a přínosná.

  • 18.12. 2010

Poslední se program odehrál opět na půdě FF UK a pozvání tentokrát přijal profesor Luboš Kropáček. Na jeho přednášce bylo přítomno zhruba 20 posluchačů, kteří pečlivě poslouchali a zároveň kladli otázky. Profesor Kropáček mluvil o podstatě svátku Ašure a jeho původu. Poté tradičně následovala ochutnávka nákypu. S návštěvníky jsme se rozloučili s přáním, aby se podobná setkání opakovala co nejčastěji.