Dne 7.1.2009 uspořádalo občanské sdružení Mozaiky platform dialog akci “Noemova archa”. Jednalo se o oslavu u příležitosti dne Ašure, tedy dne, kdy Noe zakotvil po velké potopě světa na hoře Ararat. Při plavbě na arše se podával tradiční nákyp “ašure”, který sám prorok Noe připravil po výstupu na pevninu ze zbytků (ovoce, ořechy, fazole atd). Kromě tohoto nákypu bylo při akci k dispozici i další občerstvení, při kterém probíhala projevy hostů. Hovořili již pravidelní hosté Prof. Dr. Kropáček,Prof. Dr. Gombár,Doc. PhDr. Marek a Doc. PhDr.Hošek. Doufáme, že pro to byl pro všechny přítomné příjemný a přínosný večer a těšíme se na příští setkání.

Prof. Dr. Kropáček:

Hovořil o významu dne “ašure” jak pro Křesťany, tak i Muslimy. Zmínil se také o původu pokrmu – nákypu ašure, který připravil prorok Noe po výstupu z archy a skládal se ze zbytků jídla na arše. Vysvětlil, že si v tento den věřící připomínají velkou potopu světa, a Noeho ukončení plavby na hoře Ararat. Prof. Kropáček také upozornil, že den ašure se slaví v 10. den podle lunárního kalendáře, kdy 10 je magickým číslem, protože Noe byl z 10. generace po Adamovi a 10. generace před Abrahamem. Také, že byla uzavřena s lidstvem smlouva, že již nebude trestáno další potopou světa či podobným trestem a jako symbol Bůh ukázal duhu. Prof. Kropáček na závěr poděkoval za uspořádání akce, která je krásným pojítkem mezi křesťanstvím a islámem.

Prof. Dr. Gombár:

Zmínil se o pohledu šítských muslimů na tento den poděkoval za pořádání akce, která je pojítkem mezi všemi Abrahamovými náboženstvími, tedy židovstvím, křestěnstvím a islámem. Nabídl se také pro společnou práci, kde může být prospěšný jako zvolený vyslanec pro mezikulturní dialog.

Doc. PhDr. Marek:

Jako odborník na menšinový šítský islám, hovořil o tomto pohledu na den ašure. Šíté si totiž 10. den nepřipomínají Noema a den není dnem dialogu. Naopak, připomínají si den, kdy se syn Aliho a jeho přívrženci snažili převzít vládu, ale neuspěli a zemřeli v boji. Protože jsou pokládaní za mučedníky, šíté věří, že pro ně musí alespoň jednou za život prolít svoji krev či alespoň slzy. Proto v tento den sami sebe zraňují, bičují se do krve. Také často dojde k napadení herců znázorňujících sunitské muslimy.Pan Marek vyjádřil přání, aby se svět ubíral spíše cestou dialogu a porozumění podobnými akcemi, jako je Noemova archa, než nenávisti. A poděkoval za akci.

Doc. PhDr. Hošek:

Poděkoval za uspořádání a pozvání na akci. Vyjádřil svou radost, kterou má ze setkání v přátelské atmosféře při akcích sdružení Mozaiky platform dialog. Sám pozval pořadatele na Evangelickou fakultu, kde přednáší, aby navštívili studenty. Zdůraznil, že Ašure je dnem naděje a smlouvy s Bohem.