Ve čtvrtek 30. května 2019 se další osobností, které jsme se ptali na cestu k jejímu povolání, stala sestra Denisa, členka řeholního
společenství Sester karmelitek sv. Terezie, která též vyučuje na Katolické teologické fakultě a je pastorační spolupracovnicí Akademické farnosti. Její přívětivé vyprávění bylo krásnou vzpruhou pro každou duši, která si je mohla poslechnout. Srdečně za ně děkujeme.