Ve středu 9. prosince se v Café Louvre konala za výborné moderace Terezy Engelové poslední letošní panelová diskuse z cyklu Dialogue Talks tentokrát věnovaná tématu Lidských práv a národní bezpečnosti.

V diskusi vystoupili hosté:

doc. Pavel Molek, právník a učitel ústavního práva

doc. Oldřich Bureš, vedoucí Katedry mezinárodních vztahu a evropských studií MUP

Docent Oldřich Bureš se ve svém příspěvku soustředil na zhodnocení efektivity bezpečnostních opatření, která jsou zaváděna v boji s terorismem a upozornil, že v některých případech další bezpečnostní opatření nenapomáhají lepšímu vyhodnocování možných nebezpečí, ale naopak mohou být i kontraproduktivní a toto vyhodnocování ztěžovat. Docent Pavel Molek se zaměřil na právní aspekty, které souvisejí s voláním po přísnějších bezpečnostních opatřeních, kterého jsme v poslední době svědky. Zdůraznil, jak důležité je nerozhodovat se k zavádění opatření omezujících lidská práva a svobody bez důkladného zvážení všech možných přínosů a negativ. Závěrečná diskuse s publikem potvrdila, že vnímání nebezpečí i lidských práv a svobod jednotlivci je věc vysoce individuální.