Kultura sbližuje – PRAHA SDÍLENÁ A ROZDĚLENÁ

Učebnice dějepisu ani vzpomínky pamětníků nejsou s to pojmout komplexitu proběhlých dějů. Jak moc je narativ tzv. národních dějich, které jsou v povědomí většinové společnosti, v jednotlivých státech a obdobích tvarován politickými a ideologickými vlivy a hlavně o tom, jaká byla vícenárodnostní a multikulturní Praha před Druhou světovou válkou ve své přednášce vyprávěla historička Mgr. Zuzana Schreiberová, ředitelka Multikulturního centra Praha. Že je o toto téma mezi veřejností zájem, potvrdilo množství posluchačů, kteří se u nás v Mozaikách sešli poslední únorový den roku 2018, aby si přednášku Praha sdílená a rozdělená doplněnou videoprezentací vyslechli. Děkujeme našemu hostu za poučný výklad a všem návštěvníkům za ochotu dorazit i v současných krutých mrazech.