Kultura sbližuje – Muslimský postní měsíc RAMADÁN

Další z mezikulturních setkání cyklu _Kultura sbližuje_, která pravidelně pořádají Mozaiky Platform Dialog, se uskutečnilo 21. května
2019 a bylo věnované probíhajícímu muslimskému postnímu měsíci ramadánu.Přednášku na toto téma přednesl  PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD. z Orientálního ústavu AV ČR. Na dotazy publika týkající se duchovního prožívání půstu a celého tohoto nábožensky významného období  odpovídal předseda našeho spolku Mgr. Salih Yilmaz. Bohatá návštěvnost akce potvrdila zájem o témata spojená s mezináboženským poznáváním a jejich důležitost.