08.12. 2011, Praha- Pod hlavičkou neziskové organizace Mozaiky o.s. Platform Dialog se již pošesté uskutečnil slavnostní večer věnovaný mezináboženskému a mezikulturnímu dialogu.

V hotelu Boscolo Carlo se při té příležitosti sešli lidé, kteří reprezentují snad všechny náboženské či kulturní skupiny české společnosti, aby si společně připomněli, proč je důležité zachovat konstruktivní dialog mezi odlišnými kulturami.

Právě tato otázka byla ústředním motivem letošního ročníku, takže na toto téma zazněly projevy dvou čestných hostů. První, kdo se ujal slova byl nový turecký velvyslanec v Praze Cihad (Džihad) Erginay. Ten upozornil na neblahé důsledky, které jsou výsledkem nedostatku porozumění. Kvůli tomu je současný svět svědkem válečným konfliktů a násilí vůči menšinám. „Tyto znepokojující události učinili smysluplný dialog nezbytným pro nás pro všechny,“ uvedl a také připomněl, že: „Opravdový dialog mezi národy vyzývá k úctě a porozumění jiným kulturám a civilizacím.“ Na závěr také vyzval Evropu, aby se neuzavírala a nebyla “pevností přístupnou jen hrstce vybraných“.

Po velvyslanci se za řečnickým stolkem objevil turecký novinář z Frankfurtského tureckého deníku „Zaman“ Arhan Kardaš, který ve svém příspěvku cestoval časem i prostorem. Českému publiku připomněl, že například Jan Hus byl osobností, které se nedostalo příležitosti zahájit mezináboženský dialog. Právě on a jeho osud by měli být varováním, že neporozumění vede k tragickým koncům a nespravedlnosti. Dalším důsledkem netolerance ve společnosti jsou války, které on ale nevidí jako správné řešení problémů. „Už jsme to zkusili a viděli jsme, že to nefunguje. Zkusme něco jiného, zkusme mír“.

Po této pozitivní výzvě se hosté za doprovodu hudby Českého národního symfonického orchestru odebrali k občerstvení. Mezi pokrmy se samozřejmě objevili i turecké speciality, díky kterým mohli hosté poznat jinou kulturu i tímto příjemným způsobem. Během pauzy se sálem nesla příjemná atmosféra, v které poklidně probíhala výměna názorů a zkušeností, tedy dialog.

Druhá část večera byla věnována udělováním cen Mozaiky o.s. Platform Dialog. Letos si toto významné ocenění za přínos dialogu odnesli hned tři osobnosti. Cenu Mozaiky za přínos mezikulturnímu dialogu získal docent Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který podotknul, že díky sdružení Mozaiky o.s. dostal jedinečnou příležitost k rozvoji dialogu. Ocenění za celoživotní přínos si pak odnesl profesor Luboš Kropáček, jenž citováním veršů arabského básníka Muhammad Mahdí al-Džawáhirího řekl, že nejdůležitější hodnotou, která nám pomáhá dialog provozovat je láska. Mozaiky o.s. udělují již druhým rokem také cenu pro mladého vědeckého pracovníka, který přispívá k rozvoji mezikulturního a mezináboženského dialogu. V tomto roce byla oceněna doktorka Kateřina Děkanovská zároveň si odnesla motivační finanční příspěvek. Ta se během přípravy své disertační práce, za kterou byla oceněna, často setkávala s názorem, že je dialog pouhým intelektuálním fenoménem. V návaznosti na to zdůraznila, že je nutné lidem připomínat praktický přínos a výsledky těchto šlechetných snah.

Na závěr bylo hostům připomenuto, že si mohou zakoupit knihy, jenž byly vydány Mozaikami v České republice. Titul „Vstříc civilizaci lásky a tolerance“ z pana Fethullaha Gülena, k jehož odkazu se sdružení hlásí, vyšlo v českém překladu v roce 2011. K dispozici byla i kniha „Dialog civilizací“ od americké novinářky B.J. Carroll.

Organizátoři také prozradili své plány do budoucnosti a poděkovali přítomným za zachování přízně.