Mozaiky letos zorganizovali program spojený se svátkem Ašure i v domově pro seniory. Přítomno bylo asi 25 seniorů, kteří k nám přistupovali jako k vlastním dětem a opakovali, že jsou nám k nim dveře vždy otevřené. Tím umožnili navodit atmosféru vhodnou pro rozvíjení přátelského dialogu. Díky dialogu s těmi, kteří toho v životě zažili mnoho, jsme se mohli dozvědět více o české kultuře a tím ji i lépe poznat, což je jedním z mnoha našich cílů. Ředitelce tohoto ústavu doktorce Miroslavě Holé jsme velmi zavázáni za pomoc a zaslouží si obrovský dík.