Jsem otřesený a hluboce zarmoucený hrůzným útokem na synagogu Strom života v Pittsburghu. Je srdcervoucí spatřit takovou tragédii na místě modlitby. Tvrdě odsuzuji tento nenávistí vedený útok na židovské věřící.

Nechť  se tato tragická událost stane příležitostí k posílení našeho závazku prosazovat mezi lidmi lásku, respekt a soucit.

Vyjadřuji svou upřímnou soustrast rodinám a přátelům těch, kdo přišli o život. Modlím se k Bohu, Nejslitovnějšímu, aby naši společnost vedl do dnů míru a klidu, kdy bude nenávist přemožena respektem k lidskému životu. Modlím se též za rychlé zotavení zraněných.

 

O Fethullahu Gülenovi

Fethullah Gülen je islámský učenec, kazatel a sociální obhájce. Jeho  desetiletí trvající oddanost vzdělání, dialogu mezi lidmi a altruismu inspiroval miliony lidí v Turecku a po celém světě. Gülen je čestným předsedou Rúmího Fóra ve Washingtonu a Platformy mezikulturního dialogu v Bruselu.