Velice nás zarmoutila zpráva o odchodu Jeho eminence nejdůstojnějšího pána Miloslava kardinála Vlka. Vážili jsme si jej jako člověka, který se celý život snažil sloužit Bohu, jak nejlépe mohl, zasazoval se o pravdu bez ohledu na dobu, většinové názory nebo osobní prospěch.

Poznali jsme jej jako hluboce věřícího křesťana, který usiloval o toleranci,  vzájemné pochopení, spolupráci a klidnou koexistenci lidí různých vyznání. Nyní jej Bůh přijal do své náruče a zbavil pozemských bolestí.