Jako všichni Evropané jsme i my znepokojeni zločiny, k nimž došlo 7. a 9. ledna 2015 v Paříži. Vítáme skutečnost, že mnozí muslimové se od těchto kriminálních činů, páchaných ve jménu islámu, jednoznačně distancují.

Vzhledem k řadě dalších tragických událostí poslední doby na území Sýrie, Iráku, Pákistánu, Afghánistánu či Nigérie zároveň rozumíme rostoucím obavám mnoha obyvatel Evropy z islámu.

Uvědomujeme si, že hlavním cílem teroristických činů je rozdělit společnost a vyprovokovat jednotlivé skupiny ke vzájemnému nepřátelství a strachu. Jedná se o zřejmou snahu polarizovat evropské společnosti a postavit muslimy proti židům, křesťanům i sekulárním občanům.

Vyzýváme všechny, kdo se podílejí na utváření veřejného mínění, aby nakládali s informacemi odpovědně a vyhýbali se zjednodušujícím soudům, vedoucím k polarizaci společnosti. K ní přispívá i takové uplatňování svobody projevu, které pohrdá hodnotami druhých lidí. Takovou polarizaci si bezpochyby přejí právě extremisté na všech stranách.

Jako Společný hlas židů, křesťanů a muslimů tuto polarizaci odmítáme. Nepřijímáme princip kolektivní viny, podle nějž by za zločiny jednotlivců nesly odpovědnost celé komunity jejich souvěrců. Zdůrazňujeme nutnost kategoricky odsoudit kriminální činy a zároveň podporovat jednání, směřující k pokojnému soužití.

V Praze, 29. ledna 2015

 

Zuzana Amrani, muslimská obec v Praze

rabín dr. Shumi Berkowitz, židovská obec Masorti

dr. Prokop Brož, děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

patriarcha Církve československé husitské dr. Tomáš Butta

prof. Tomáš Halík, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Pavel Hošek, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

rabín dr. Daniel Mayer, Haifa, Izrael Emir Omić,

bývalý imám pražské muslimské komunity

synodní senior Českobratrské církve evangelické Mgr. Joel Ruml

dr. Vladimír Sáňka, muslimská obec v Praze

dr. Miloslav kardinál Vlk

doc. Zdeněk Vojtíšek, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských obcí

Mgr. Salih Yilmaz, generální sekretář o. s. Mozaiky