Category: Články

Humanismus a láska

Láska není jen jedním z nejdiskutovanějších témat dneška, je také jedním z témat nejdůležitějších. Láska je růží naší víry, hájemství srdce, které nikdy nepomine. Bůh utkal vesmír jako krajku na stavu lásky, která je nejmagičtější melodií v lůně bytí. Nejsilnější pouto mezi lidmi, které vytváří…

Láska k lidstvu

Láska je elixír; člověk žije láskou, díky lásce je šťastný a činí šťastnými ostatní. Ve slovníku lidskosti je láska život; skrze lásku vnímáme jeden druhého. Všemocný Bůh nestvořil silnější pouto, než je láska, pouto, které váže jednoho člověka k druhému. Země je bez lásky, která…

Nezbytnost dialogu

Slovo “dialog” obsahuje dva kořeny: “dia” znamená “skrz”, “logos” mimojiné “slovo” nebo “význam”. Pro nás je toto slovo, užívané například také v hudbě nebo literatuře, důležité díky svému významu “rozprava a konverzace mezi jednotlivci nebo skupinami”. V dialogu jako by významy plynuly v oddělených řekách…

Dialog s “lidmi knihy”

Postoje věřících jsou utvářeny stupněm jejich víry. Věřím, že pokud je zpráva šířena správně, prostředí přispívající dialogu se rozšíří v naší zemi i po celém světě.  Vždy bychom se proto měli řídit tím, co nás učí Korán a náš Prorok, mír a požehnání s ním….

Súfismus a jeho původ

Súfismus (tasawwuf) je cesta, kterou súfisté následují na cestě za Pravdou – Bohem. Súfismem obvykle míní teoretický či filosofický aspekt tohoto hledání. Praktický aspekt této cesty je býti dervišem. Co je súfismus? Existují různé definice súfismu. Někteří lidé podstatu súfismu vidí v zániku jednotlivcova ega, jeho…

Mevlana Džaláluddín Rúmí

Jsou osobnosti, které díky svému hlasu a dechu, lásce, nadšení a přínosu lidstvu zůstávají živé a přítomné po celá staletí. Jejich vliv úspěšně vzdoruje náporu času. Jejich myšlenky, vhled, poselství a duchovní dary se neztrácejí a znovu a znovu přinášejí nová řešení, nový pohled na…

Formování Ramadánem

V tomto období, kdy zažíváme okamžiky tolika smutku i částečné spokojenosti, cítíme naději v příchodu Ramadánu, měsíce milosrdenství a odpuštění. V ovzduší tohoto měsíce světla pociťujeme v našich vnitřních světech najednou jaro i podzim, je to zkrátka období krásných očekávání a touhy. Každý zvuk a…

V čem spočívá moudrost půstu?

Nálety jestřábů pomáhají vrabcům zvyšovat jejich čilost a ostražitost. Déšť, elektřina nebo oheň občas lidem ublíží, ale přesto je nikdo neobviňuje. Držet půst může být obtížné, ale poskytuje to tělu energii, aktivitu a odolnost. Dětský imunitní systém se obvykle posiluje nemocemi. Cvičení také není jednoduché,…

Kdo jsou Tančící Dervišové?

 “Přijď, přijď znovu, kdokoli jsi, přijď! Bezvěrče, uctívači ohně nebo modloslužebníku, přijď! Přijď i když jsi stokrát porušil svoji kajícnost. Naše je brána naděje, přijď takový, jaký jsi.” Kdo je Mevlana? Mevlana, známý také jako Rúmí, byl islámský filozof a mystik, nikoli však muslim ortodoxního…

Co je „Ašure“?

Desáteho dne měsíce Muharrem, což je prvním lunárním měsícem, se lidé postili. Tomuto dni se říkalo den „Ašure“. Tento půst, který se nazývá i půstem „Ašure“ byl známý v arabském světě již před Islámem. Slovo „ašure“ pochází z hebrejského „Ašur“ a když vezmeme v potaz,…

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.