Category: Články

Muslimové musí bojovat s rakovinou extrémismu

Tím jak skupina, která sama sebe nazývá Islámský stát a všeobecně je známá pod zkratkou ISIS, pokračuje v páchání masakrů na Blízkém východě, musí muslimové čelit totalitární ideologii, která uvádí tuto organizaci v život stejně jako ostatní teroristické skupiny. Každý teroristický čin spáchaný ve jménu...

Tři největší nepřátelé: Ignorace, Chudoba, Nejednota

Tři největší nepřátelé: Ignorace, Chudoba, Nejednota Fethullah Gülen prohlásil, že tři největší nepřátelé společnosti jsou ignorace, chudoba a vnitřní rozkoly a navrhnul lidem, aby zvážili provádění některých praktických řešení.  Gülenova řešení cehalet Yok sayma je nejzávažnější sorunu. Lze s ní bojovat pomocí vzdělávání, jehož poskytování…

Vzdělání

Vzdělání se šíří světem. Proč vzdělání? O vzdělání bylo mnoho napsáno a řečeno. Zaměříme se na toto téma ze tří vzájemně spojených pohledů: psychologického, národně-sociálního a univerzálního. Jsme pod silným vlivem současného západního myšlení, které má po několik století bez pochyby navrch, zároveň ale obsahuje…

Tolerance

Jako národ prožíváme intenzivní žár uzdravení a obrození. Pokud nás vítr opozice nezbrzdí, nadcházející roky mohou být roky našeho návratu. Uzdravení a obrození však mohou probíhat různými způsoby. Bylo obtížné dosáhnout vzájemné shody v tom, jaké způsoby obnovy našeho intelektuálního a kulturního života minulých století mají…

Tolerance a velkorysost

Buď širý jako oceán a přijmi každou duši do svého nitra! Ať je tvou vírou živá, opatrovaná a nekončící láska k člověku, nenech žádné zraněné srdce upadnout v zapomnění! Tleskej dobrým za jejich dobro, oceňuj ty, jejichž srdce věří, a buď k nim laskavý. K…

Schopnost odpouštět

Lidé jsou bytostmi neobyčejných ctností i neobyčejných chyb. Dokud se na světě neobjevil první člověk, žádné jiné stvoření v sobě neneslo takový rozpor. Lidé mohou stejně dobře bít svými křídly o klenbu nebes, jako se stát stvůrami sestupujícími do propastí pekel. Je zbytečné mezi těmito…

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.