Ve středu 30. dubna se opět uskutečnilo podvečerní setkání z cyklu mezikulturních setkání Kultura sbližuje s názvem Židovský svátek Pesach – Dávní Izraelité, deset ran egyptských a Mojžíšův Exodus. Proč Židé po celém světě slaví tento důležitý svátek, jaký se k němu váže příběh i jak vypadá sváteční sederová večere, slavená každoročně na památku vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví, nám poutavě vyprávěl  pan Jan Neubauer, lektor OVK Židovského muzea v Praze. Svůj výklad doplnil velmi zajímavou prezentací oživenou několika videoukázkami.