Během ramadánu existuje významná tradice, kdy muslimové zvou své přátele, aby společně při jídle a dobré náladě nad tím, že se sešli v přátelské atmosféře, zpomalili uspěchaný svět kolem sebe. Ve čtvrtek 19. října pořádalo sdružení Mozaiky Platform Dialog svou první výroční Ramadan Iftar večeři v hotelu Hilton Praha. Program zahrnoval postřehy a příspěvky význačných hostů, kteří byli rozdílných ras, národností, vyznání a názorů. Přes tyto rozdíly dospěli všichni ke společnému východisku, na jehož základě vyslali poselství porozumění, tolerance a soucitu.Mozaiky o.s. Platform Dialog by chtěla poděkovat všem zúčastněným, protože Vaše přítomnost učinila tento večer nezapomenutelným!