Jako praktikující muslim, jenž je hluboce oddán principům své víry, silně odsuzuji brutální zvěrstva teroristické skupiny IS. Jejich činy jsou zostuzováním víry, ke které se hlásí, a zločiny proti lidskosti. Náboženství poskytuje základy, které vedou k budování míru, respektování lidských práv a svobod a k vládě spravedlnosti a zákona. Výklady, které tvrdí opak, zahrnujíce zneužívání náboženství pro rozdmýchávání konfliktu, jsou jednoduše špatné a odsouzeníhodné.

IS není první skupinou používající náboženskou rétoriku k zamaskování své vlastní krutosti; Al Qaeda činila to stejné před 13 lety a v době nedávné tak činil Boko Haram. Co mají tyto skupiny společné, je totalitářské smýšlení, které lidským bytostem upírá důstojnost.

Jakákoliv forma násilí vůči nevinným civilistům, či perzekuce menšin je v rozporu s principy Koránu a tradicí našeho Proroka (mír a požehnání s ním). Členové IS jsou buď vědomě ignorují víru, ke které se hlásí, nebo jsou jejich činy určeny k tomu, aby posloužily individuálním zájmům, či zájmům jejich politických vůdců. Bez ohledu na výše zmíněné, představují jejich činy postupy teroristické skupiny a jako takové by měly být postaveny před zákon a odsouzeny způsobem, který odpovídá rozsahu jejich brutality.

Chtěl bych vyjádřit svou upřímnou soustrast rodinám zesnulých v Iráku a Sýrii a rodinám Jamese Foleyho, Stevena Sotloffa a Davida Hainese. Nechť jim Bůh dá sílu, trpělivost a  úpornost a zmírní jejich trápení. Modlím se také za okamžité a bezpečné propuštění rukojmých a žádám milosrdného Boha, aby nám všem ukázal cestu  vedoucí k vzájemé úctě a míru. Zvu každého na světě, aby se se mnou k  těmto modlitbám připojil.

Fethullah Gulen
Muslimský učenec, kazatel a společenský obhájce ,

17.09.2014-Fethullah Gulen’s message in today’s Washington Post, New York Times, WSJ, LA Times & Chicago Tribune Condemning ISIS