Pozvanka - Mozaiky Životů s panem Jirím Dienstbierem


Vážení přátelé,

 

zveme Vás na besedu z cyklu Mozaiky životů. V rámci těchto besed se pravidelně setkáváme s osobnostmi působícími ve veřejném životě i s veřejnosti méně známými specialisty z různých oborů lidské činnosti. Naším cílem je představit co nejvíce zajímavých lidí různých profesí, jejichž pracovní a životní zkušenosti nás mohou obohatit a inspirovat. V poklidné a přátelské atmosféře si budeme povídat o tom, co naše hosty vedlo k výběru jejich profese, co s sebou jejich povolání a život přináší a co vše museli během let překonávat.


Naše pozvání tentokrát přijal pan


Jiří Dienstbier, senátor a advokát

 

Narodil se v roce 1968 jako třetí dítě novináře a zahraničního korespondenta, pozdějšího disidenta a porevolučního ministra zahraničí, Jiřího Dienstbiera staršího. Protože oba jeho rodiče byli signatáři Charty 77, zažil již v dětském věku perzekuci ze strany STB. Maturitu získal na střední průmyslové škole a v roce 1988 pokračoval díky uvolnění politických poměrů ve studiu na strojní fakultě ČVUT. Sametová revoluce a pád komunismu umožnily, aby byl přijat na Právnickou fakultu UK. Již od roku 1990, kdy byl zvolen poslancem Sněmovny lidu FS, aktivně působí v politice na celostátní i komunální úrovni.   

 

Datum a čas konání: čtvrtek 25. 5. 2017 od 18:00 h

Místo konání: Mozaiky Platform Dialog, Žitná 49, Praha 1 (2. patro)

 

Součástí večera bude občerstvení složené ze specialit turecké kuchyně.

Počet míst omezen. Pro účast se prosím registrujte na emailu: rsvp@platformdialog.cz

 

Těšíme se na Vás!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvanka - Seminář o Dobrovolnictví 

Vážení přátelé,

 

zveme Vás na přednášku věnovanou tématu dobrovolnictví, kterou přednese pan Jiří TOŠNER, zakladatel Centra pro dobrovolnictví – HESTIA.

 

Společenská odpovědnost, aktivní zapojení jednotlivce do fungování komunity a její rozvoj, sounáležitost nebo osobní rozvoj to vše jsou hodnoty, které přináší a na nichž staví princip dobrovolnictví. Jaké podoby může dobrovolnictví nabývat, kde všude můžeme dobrovolníky potkat, jaké dobrovolnické projekty Hestia aktuálně realizuje nebo kdo je laureátem letošní ceny Křesadlo, udílené již 16 let jako ocenění a práce a odhodlání dobrovolníků, s tím vším nás seznámí pan

 

JIŘÍ TOŠNER, zakladatel Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.   

 

SEMINÁŘ O DOBROVOLNICTVÍ

 

Datum a čas konání: čtvrtek 18. 5. 2017 od 18:00 h

Místo konání: Mozaiky Platform Dialog, Žitná 49, Praha 1 (2. patro)

 

Součástí večera bude občerstvení složené ze specialit turecké kuchyně.

Počet míst omezen. Pro účast se prosím registrujte na emailu: rsvp@platformdialog.cz

 

Těšíme se na Vás!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvanka - Kultura sbližuje : BÍLÝ ANDĚL

Vážení přátelé,

 

zveme Vás a Vaše blízké na setkání na filmový večer v rámci cyklu mezikulturních večerů Kultura sbližuje.

Skrze seznámení se a porozumění  specifikům a odlišnostem jednotlivých společenství, kultur a civilizací můžeme uprostřed jinakosti nalézat společné styčné body a společný základ, na nichž lze stavět vzájemné pochopení, toleranci a mírumilovné soužití. Kultura ve své hmotné i duchovní podobě nabízí široké možnosti, kde se dají tyto styčné body najít.

 

26. dubna 2017 se uskuteční večer tureckého filmu s projekcí snímku

BÍLÝ ANDĚL (Turecko 2007)

 

Hlavním hrdinou filmu je starý muž Ahmet, kmenový vůdce z východního Turecka, který uteče svým dvěma synům z čekárny istanbulské nemocnice, kam ho doprovázejí na vyšetření. Shodou okolností se po svém útěku ocitne v domově pro seniory, kde se setkává se starými lidmi, kteří sem byli odloženi svými rodinami a opuštěni. To je ve velkém kontrastu proti postavení starých lidí ve vesnici, odkud pochází, kde je zvykem chovat se k rodičům a prarodičům s velkou úctou a respektem a starat se o ně až do konce jejich dnů. Proto se Ahmet rozhodne vzít své nové přátele z pečovatelského domu na návštěvu do své vesnice. Film je sociálním dramatem ukazujícím odcházející svět tradičního venkovského společenství  vedle individualizované a odosobněné moderní městské společnosti.


Film bude promítán v původním znění  s českými titulky.

 

Čas začátku: 18:00 hodin

Místo: Mozaiky Platform Dialog, Žitná 49, Praha 1 (2. patro)

 

Po filmovém promítání bude pro návštěvníky k dispozici drobné občerstvení složené z tradičních tureckých specialit.

 

Počet míst omezen. Pro účast se registrujte na emailu: rsvp@platformdialog.cz

 

Těšíme se na Vás!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvanka - Mozaiky Životů besedy s Petruškou Šustrovou 

Vážený pane, vážená paní, milí přátelé,

 

zveme Vás na besedu z cyklu  Mozaiky životů. V rámci těchto besed se pravidelně jedenkrát měsíčně setkáváme s osobnostmi působícími ve veřejném životě i s veřejnosti méně známými specialisty z různých oborů lidské činnosti. Naším cílem je představit co nejvíce zajímavých lidí různých profesí, jejichž pracovní a životní zkušenosti nás mohou obohatit a inspirovat. V poklidné a přátelské atmosféře si budeme povídat o tom, co naše hosty vedlo k výběru jejich profese, co s sebou jejich povolání a život přináší a co vše museli během let překonávat.

 

Naše pozvání tentokrát přijala paní

 

PETRUŠKA ŠUSTROVÁ

 

publicistka a překladatelka, signatářka Charty 77

 

V roce 1969 byla kvůli svým politickým názorům zatčena a posléze odsouzena ke dvěma letům odnětí svobody. Bylo jí znemožněno dokončit studium češtiny a dějepisu na FF UK. Po propuštění z vězení pracovala několik let jako poštovní úřednice, později jako uklízečka. Po Listopadové revoluci se ve funkci náměstkyně federálního ministra vnitra podílela na prověrkách pracovníků ministerstva, rozvědky a justice, spolupracovala též při přípravě lustračního zákona. Po rozpadu federace se věnovala novinářské činnosti, za niž v roce 2009 obdržela Cenu Ferdinanda Peroutky. 

 

Datum a čas konání: středa 12. 4. 2017 od 18:00 hod.

Místo konání: Mozaiky Platform Dialog, Žitná 49, Praha 1 (2. patro)

 

 

Součástí večera bude občerstvení složené ze specialit turecké kuchyně.

Počet míst omezen. Pro účast se prosím registrujte na emailu: rsvp@platformdialog.cz

 

Těšíme se na Vás!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvánka – Boj s chudobou : Zákon o sociálním bydlení 

Vážený pane, vážená paní, milí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na další setkání z pravidelného cyklu Dialogue Talks, který pořádá organizace Mozaiky Platform Dialog. Naším cílem je poskytnout širokou platformu k setkávání nad aktuálními tématy, a umožnit tak pochopení současných problémů společnosti. Chceme nabídnout prostor k dialogu o těchto problémech, protože dialog považujeme v dnešním globalizovaném světě za důležitou cestu k vzájemnému porozumění. 

 

Panelová diskuse:Boj s chudobou: Zákon o sociálním bydlení

 

Ač letos uplyne pět let od doby, kdy v ČR skončila regulace nájemného, ceny bydlení se  plně řídí zákonem poptávky a nabídky, stále nemáme zákon, který by pomáhal řešit situaci lidí v bytové nouzi nebo sociálně slabých, kteří nedosáhnou na tržní nájemné. Spolu s ekonomickým růstem rostou též ceny nemovitostí a nájemného bydlení. Nové nástroje sdílené ekonomiky jako Airbnb ženou vzhůru ceny bytů na turisticky atraktivních místech. Pronajmout si byt za dostupnou cenu se stává obtížným pro stále větší počet důchodců, sólo rodičů nebo i mladých rodin. Pomůže tuto situaci vyřešit nový zákon o sociálním bydlení? Komu má být sociální bydlení určeno? A v jaké míře a kdo jej má zajišťovat?

Na tyto a podobné otázky se pokusí odpovědět naši hosté:

RNDr. Jiří Klíma, ředitel Odboru politiky bydlení MMR

Mgr. David Pospíšil, ředitel Odboru sociálních věcí, sociální práce a sociálního bydlení MPSV

Mgr. Jakub Čihák, ředitel R-Mosty, členské organizace Platformy pro sociální bydlení

 

Diskusi bude moderovat:

Naďa Bělovská, redaktorka Českého rozhlasu

 

Datum a čas konání:      středa 29. března od 18:00 hodin

Místo konání:  Café Louvre, Národní třída 22, 110 00 Praha 1

Pro účast se prosím registrujte na e-mailu: rsvp@platformdialog.cz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka - Mozaiky životů o Josefu Toufarovi

Vážení přátelé,

zveme Vás na komponovaný pořad z cyklu Mozaiky životů věnovaný osobnosti katolického kněze Josefa Toufara, který byl umučen komunistickou Státní bezpečnostní a jehož 115. výročí narození si v letošním roce připomeneme. Součástí večera bude promítání dokumentu Mrtvolu sprovoďte ze světa; následné diskuse se zúčastní tvůrci tohoto filmu

Miloš Doležal, básník, spisovatel a publicista, autor biografie o Josefu Toufarovi Jako bychom dnes zemřít měli, vyhlášené v anketě Lidových novin Knihou roku 2012

Roman Vávra,režisér, který kromě uváděného dokumentu Mrtvolu sprovoďte ze světa režíroval též film Jako bychom dnes zemřít měli, natočený podle stejnojmenné životopisné knihy Miloše Doležala

 

Datum a čas konání: středa 8. 3. 2017 od 18:00 hod

Místo konání: Mozaiky Platform Dialog, Žitná 49, Praha 1 (2. patro)

 

Součástí večera bude občerstvení složené ze specialit turecké kuchyně.

Počet míst omezen. Pro účast se prosím registrujte na emailu: rsvp@platformdialog.cz

 

 Těšíme se na Vás!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka – Turecké Stínové Divadlo Karagoz

Vážená paní, vážení pane, milí přátelé Mozaiek, 


zveme Vás a Vaše blízké na další setkání v rámci mezikulturních večerů KULTURA SBLIŽUJE

Skrze seznámení se a porozumění  specifikům a odlišnostem jednotlivých společenství, kultur a civilizací můžeme uprostřed jinakosti nalézat společné styčné body a kořeny, na nichž lze stavět vzájemné pochopení, toleranci a mírumilovné soužití. Kultura ve své hmotné i duchovní podobě nabízí široké oblasti, kde hledat.Vydejme se tentokrát poznávat.

TURECKÉ STÍNOVÉ DIVADLO KARAGÖZ 

Představení tradičního tureckého stínového divadla pojmenovaného podle hlavní postavy, jež je neodmyslitelnou součástí všech vystoupení.Setkání Karagöze (turecky Černooký), jadrného lidového hrdiny, s učeným a kultivovaným Hadživadem, nabízí nepřeberné množství komických dialogů a situací.  

O tradici divadla Karagöz pohovoří a představení zahraje 

VURAL ARISOY, loutkoherec a bývalý předseda turecké pobočky Mezinárodní
unie loutkářů 

 

Datum a čas konání:  STŘEDA 22. 2. 2017 od 18:00H 

Místo konání: Mozaiky Platform Dialog, Žitná 49, Praha 1 (2. patro) 

 

Součástí večera bude občerstvení složené z tureckých specialit. 

Počet míst omezen. Pro účast se prosím registrujte na emailu: : rsvp@platformdialog.cz 

 

Těšíme se na Vás!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka – VÁCLAV HAVEL – dramatik, disident, státník, člověk

Vážená paní, vážený pane, milí přátelé Mozaiek, 


zveme Vás a Vaše blízké na prosincové setkání v rámci mezikulturních večerů KULTURA SBLIŽUJE. 

Skrze seznámení se a porozumění  specifikům a odlišnostem jednotlivých společenství, kultur a civilizací můžeme uprostřed jinakosti nalézat společné styčné body a společný základ, na nichž lze stavět vzájemné pochopení, toleranci a mírumilovné soužití. Kultura ve své hmotné i duchovní podobě nabízí široké možnosti, kde se dají tyto styčné body najít.Tentokrát se sejdete na setkání:


VÁCLAV HAVEL – DRAMATIK, DISIDENT, STÁTNÍK, ČLOVĚK 

Host večera: 

ANNA FREIMANOVÁ, pracovnice Knihovny Václava Havla 

Na prezidenta Václava Havla bude vzpomínat dlouholetá tajemnice jeho prezidentské kanceláře, která měla na starosti literární a divadelní agendu a která k vydání edičně připravila většinu jeho literárních děl. Před časem se stala též iniciátorkou vzniku filmového dokumentu Olga, o své přítelkyni a bývalé první dámě Olze Havlové. V současnosti paní Anna Freimanová působí jako editorka v Knihovně Václava Havla. 

 

Datum a čas konání:  STŘEDA 14. 12. 2016 OD 18.30H 

Místo konání: MOZAIKY PLATFORM DIALOG, ŽITNÁ 49, PRAHA 1 (2. PATRO) 


Součástí večera bude občerstvení složené z tureckých specialit. 

Počet míst omezen. Pro účast se prosím registrujte na emailu: rsvp@platformdialog.czTěšíme se na Vás! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka – Súfíjska noc – večer mystické poezie a súfijské hudby

Vážená paní, vážený pane, milí přátelé Mozaiek, 


zveme Vás a Vaše blízké na listopadové setkání v rámci mezikulturních večerů KULTURA SBLIŽUJE. 

Skrze seznámení se a porozumění  specifikům a odlišnostem jednotlivých společenství, kultur a civilizací můžeme uprostřed jinakosti nalézat společné styčné body a společný základ, na nichž lze stavět vzájemné pochopení, toleranci a mírumilovné soužití. Kultura ve své hmotné i duchovní podobě nabízí široké možnosti, kde se dají tyto styčné body
najít.Tentokrát se sejdete na setkání:

SÚFÍJSKÁ NOC – VEČER MYSTICKÉ POEZIE A SÚFIJSKÉ HUDBY 

Verše významných islámských mystiků v českých překladech za doprovodu magického hlasu rákosové flétny naj (ney), která je jedním z hlavních nástrojů při interpretaci tradiční súfijské hudby. 

vystoupí: 

ADAM BORZIČ, básník a znalec mystické poezie 

OSMAN SAID, hráč na tradiční rákosovou flétnu naj 

 

Datum a čas konání:  STŘEDA 30. 11. 2016 OD 18.30H 

Místo konání: MOZAIKY PLATFORM DIALOG, ŽITNÁ 49, PRAHA 1 (2. PATRO) Součástí večera bude občerstvení složené z tureckých specialit. 

Počet míst omezen. Pro účast se prosím registrujte na emailu: rsvp@platformdialog.czTěšíme se na Vás!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka – Mozaiky životů s Mons. Václavem Malým

Vážení přátelé,


zveme Vás na poslední besedu z cyklu MOZAIKY ŽIVOTŮ v roce 2016. V rámci těchto besed se pravidelně setkáváme s osobnostmi působícími ve veřejném životě i s veřejnosti méně známými specialisty z různých oborů lidské činnosti. Naším cílem je představit co nejvíce zajímavých lidí různých profesí, jejichž pracovní a životní zkušenosti nás mohou
obohatit a inspirovat. V poklidné a přátelské atmosféře si budeme povídat o tom, co naše hosty vedlo k výběru jejich profese, co s sebou jejich povolání a život přináší a co vše museli během let překonávat.

Naše pozvání tentokrát přijal

MONS. VÁCLAV MALÝ, římskokatolický duchovní a světící biskup pražský 

Václav Malý se narodil v Praze, kde také maturoval na gymnáziu Na
Zatlance. Od roku 1969 studoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích a v létě 1976 byl vysvěcen na kněze. Hned v roce 1977 podepsal Chartu 77 a následujícího roku se stal jedním ze zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Na začátku roku 1979 mu byl odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a později téhož roku byl bez soudu na sedm měsíců uvězněn. Po propuštění pracoval jako topič a zeměměřičský figurant, ale tajně dál působil jako kněz a podílel se na tvorbě katolického samizdatu. Během Sametové revoluce moderoval velká shromáždění na Letné a Václavském náměstí, spolu s dalšímu osobnostmi zakládal Občanské fórum a byl i jeho prvním mluvčím. V roce 1996 jej papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem marcelliánským
a pomocným biskupem pražským. Jeho biskupské heslo zní _Pokora a pravda. 

 

Datum a čas konání: ČTVRTEK 24. 11. 2016 OD 18:30H 

Místo konání: MOZAIKY PLATFORM DIALOG Z.S., ŽITNÁ 49, PRAHA 1 (2. PATRO)


Součástí večera bude občerstvení složené z tureckých specialit. 

Počet míst omezen. Pro účast se prosím registrujte na emailu: rsvp@platformdialog.czTěšíme se na Vás!