Pozvanka - Mozaiky životů se sestrou Denisou

 

Vážený pane, vážená paní, milí přátelé,

 

zveme Vás na besedu z cyklu  Mozaiky životů. V rámci těchto besed se pravidelně jedenkrát měsíčně setkáváme s osobnostmi působícími ve veřejném životě i s veřejnosti méně známými specialisty z různých oborů lidské činnosti. Naším cílem je představit co nejvíce zajímavých lidí různých profesí, jejichž pracovní a životní zkušenosti nás mohou obohatit a inspirovat. V poklidné a přátelské atmosféře si budeme povídat o tom, co naše hosty vedlo k výběru jejich profese, co s sebou jejich povolání a život přináší a co vše museli během let překonávat.

 

Naše pozvání tentokrát přijala

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. CSTF

členka řeholního společenství Sester karmelitek sv. Terezie; vyučující na Katolické teologické fakultě, pastorační spolupracovnice Akademické farnosti

 

Datum a čas konání: čtvrtek 30. 5. 2019 od 18:00h

Místo konání: Mozaiky Platform Dialog, Žitná 49, Praha 1 (2. patro)

 

Součástí večera bude občerstvení složené ze specialit turecké kuchyně.

Pro účast se prosím registrujte na emailu: rsvp@platformdialog.cz

 

Těšíme se na Vás!